spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  29 StyczniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Hanna, Walerian, Zdzisław  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
TRWA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA. DO DRZWI MOGĄ ZAPUKAĆ ANKIETERZY PDF Drukuj E-mail
13 grudnia 2021

Dymiące kominyZ uwagi na pandemię koronawirusa do 15 stycznia 2022 r. został wydłużony termin na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła przez firmę EKO-TEAM Sebastian Kulikowski. Ankieterzy realizujący badania ankietowe podczas bezpośrednich wizyt posiadają imienne legitymacje, a ich wizerunek publikujemy poniżej.

W związku z tym prosimy tych mieszkańców, którzy nie wypełnili jeszcze tego obowiązku o wypełnienie ankiety, która pozwoli na pozyskanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania wszystkich budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych znajdujących się na terenie gminy Świdnica.

Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminę Świdnica Samorząd Województwa Dolnośląskiego i wynika on z zapisów uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczane i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem krótkoterminowym.

Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych i ma charakter wyłącznie informacyjny, ale jest obowiązkowe. Nie wiążę się także z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

Mieszkańcy gminy Świdnica będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie:
bezpośredniej (podczas wizyty ankietera)
elektronicznej (http://pgnswidnica.ankietaplus.pl)

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankieta jest anonimowa i dotyczy zamieszkałych nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że deklaracje składane w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są odrębnym tematem prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i nie są powiązane z obecnie prowadzonymi badaniami ankietowymi.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców, poniżej publikujemy wizerunek ankieterów, którzy posiadają upoważnienie do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy Świdnica. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z firmą EKO TEAM lub pracownikami Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica
pod nr tel. 74 852 12 26, 852 30 67 wew. 310,311,320.

 
spacer
(C) 2022 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica