spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  20 KwietniaImieniny obchodzą:  Agnieszka, Czesław, Szymon, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
KOMUNIKAT - URZĄD NIECZYNNY 19 KWIETNIA 2019 R.
Informuje się, że Zarządzeniem nr 57/2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 16 kwietnia 2019 r. dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Świdnica...
JARMARK WIELKANOCNY W PSZENNIE
Gmina Świdnica znana jest z różnorodności kulinarnych specjałów, a Jarmark Wielkanocny w Pszennie niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Gromadzi każdego ro...
PIERWSZA W GMINIE MIEJSCOWOŚĆ Z OGÓLNODOSTĘPNYM DEFIBRYLATOREM
Niesienie pomocy i ratowanie innych mają we krwi. Choć na swoim wyposażeniu mają już nowoczesny wóz strażacki i sprzęt zakupiony dzięki staraniom władz gminy Świdnica, postanowili pójść ...
RUSZA GMINNY PROGRAM DOFINASOWANIA WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA STAREGO TYPU NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIE
Podczas VI sesji Rady Gminy Świdnica, radni przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewan...
LIKWIDACJA ULGI GÓRSKIEJ W 4 MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
Na wniosek Ministerstwa Rolnictwa Urząd Marszałkowski przeprowadził na terenie całego kraju badania dotyczące ilości gruntów rolnych położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Na ich podstaw...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow 14 KWIETNIA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ŚWIDNICA
14 KWIETNIA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
01 lutego 2019

Gmina Świdnica INFONa podstawie Postanowienia Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świdnica pana Piotra Jarosława Okoniewskiego, radnego Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu - 14 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Świdnica.

 

W okręgu wyborczym nr 9 w Gminie Świdnica wybiera się 1 radnego. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 14 kwietnia 2019 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy.

Zarządzenie Nr 34
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świdnica

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Piotra Jarosława Okoniewskiego, radnego Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”, stwierdzonym postanowieniem nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. znak: DWB-773-2/2019.

2. W okręgu wyborczym nr 9 w Gminie Świdnica wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 14 kwietnia 2019 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wicewojewoda Dolnośląski:

/-/ K. K. Zieliński

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 18 lutego 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 lutego 2019 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

do 5 marca 2019 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

do 10 marca 2019 r.

do godz. 24:00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy list kandydatów
na radnych

do 15 marca 2019 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów
na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

do 24 marca 2019 r.

- sporządzenie w Urzędzie Gminy Świdnica spisu wyborców

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Świdnicy numerów zarejestrowanym listom kandydatów

- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 30 marca 2019 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

do 5 kwietnia 2019 r.

- składanie do Wójta Gminy Świdnica wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

13 kwietnia 2019 r.

- przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej

14 kwietnia 2019 r.

w godz. 7:00-21:00

- głosowanie

 

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica