spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  17 GrudniaImieniny obchodzą:  Florian, Jolanta  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OGŁOSZENIE-NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LGD "SZLAKIEM GRANITU" PDF Drukuj E-mail
14 marca 2018

Logo Stowarzyszenia LGD SZLAKIEM GRANITUZarząd Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Stowarzyszenia, 55-340 Udanin 86 B. Stanowisko pracy: Księgowa-kadrowa w biurze LGD.

 

 

Wymiar czasu pracy: Niepełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

  • Wykształcenie – minimum średnie, lub wyższe.
  • Doświadczenie – co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku księgowa-kadrowa.
  • Doświadczenie w obsłudze elektronicznych programów księgowych i kadrowych, umiejętność posługiwania się elektronicznym podpisem.

Wymagania formalne, umiejętności:

1. znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Exel),
2. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu”, 3. znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD. Wymagania dodatkowe: 1. prawo jazdy kat. B, 2. kultura osobista,
3. dobra znajomość obszaru gmin - członków LGD,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, odporność na stres, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
6. doświadczenie w pracy z ngo – pełnione funkcje.

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. organizacja i kierowanie księgowością,
2. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi pracowników, ubezpieczeniami i płacami,
3. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych,
4. sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
5. nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych,
6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS,
7. sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych instytucji,
8. opracowywanie wniosku o płatność w poddziałaniu 19.4, wniosku płatność w projektach własnych oraz projektach grantowych, a także obsługa księgowa projektów współpracy realizowanych przez LGD wraz ze sporządzeniem wniosku o płatność,
9. sporządzanie umów na usługi zewnętrzne zamawiane przez LGD,
10. prowadzenie spraw kadrowych Stowarzyszenia,
11. wykonywanie innych obowiązków pracowniczych w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Uchwał Zarządu LGD i poleceń służbowych przełożonego,

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia,
6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowa-kadrowa LGD” od dnia ogłoszenia do 20 marca 2018 r. do godz. 13.00. Dokumenty, które zostaną złożone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Planowany termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2018 r.

Bliższych informacji w biurze Stowarzyszenia udziela: Katarzyna Chicińska – specjalista ds. administracyjnych, tel. 71 733 78 88, e-mail:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.lgd-szlakiemgranitu.pl po zakończeniu procedury naboru.

 

Załączniki do pobrania:

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica