spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  24 CzerwcaImieniny obchodzą:  Danuta, Emilia, Jan, Wilhelm  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
NABÓR NA STANOWISKO  ANIMATOR ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH PDF Drukuj E-mail
14 września 2017

Gmina Świdnica INFODyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza NABÓR NA STANOWISKO – ANIMATOR ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH. Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
a) stworzenie programu zajęć profilaktycznych oraz jego realizacja,
b) prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie i prowadzenie zajęć manualno-plastycznych,
e) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania,
f) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu turystyki krajoznawczej,
g) organizowanie pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin,
h) prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
i) praca w środowisku otwartym,
j) prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
k) inspirowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych.

Wymagania:
a) ukończony kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego,
f) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:
c) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
d) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
e) kreatywność,
f) dobry kontakt z dziećmi,
e) obowiązkowość, dokładność,
g) konsekwencja w realizacji zadań,
h) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
i) prawo jazdy kat. B + samochód.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • projekt programu profilaktycznego.
  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy.


Miejsce składania dokumentów:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
Pokój nr 314
tel. 74-852 30 67 wew. 313


Dodatkowe informacje:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Animator zajęć profilaktycznych na świetlicach wiejskich w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani". Termin składania dokumentów: 26.09.2017 roku do godz. 15.30.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica