spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  23 CzerwcaImieniny obchodzą:  Albin, Bazyli, Wanda, Zenon  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
KONTROLE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PDF Drukuj E-mail
01 lutego 2017

Gmina Świdnica INFOŚwidnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej informuje, że w dniach 01–10.02.2017 r. planowane są kontrole nieruchomości z terenu Bystrzycy Dolnej w zakresie gospodarki ściekowej.

W szczególności

  • spełnienia obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • (za wyjątkiem nieruchomości pozbawionych takiej możliwości w uzasadnionych przypadkach
  • oraz nieruchomości wyposażonych w prawidłowo eksploatowaną przydomową oczyszczalnię ścieków),
  • przestrzegania zakazu odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez podpisania stosownej umowy z Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej,
  • przestrzegania zakazu odprowadzania ścieków do urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, przestrzegania zakazu odprowadzania wód opadowych (deszczówki) oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity).

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jedynie w przypadku, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

O zamiarze przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej tj. przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyłączeniowych, należy powiadomić Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej nr 55A, w celu uzyskania informacji o procedurze postępowania i pobrania odpowiednich druków do wypełnienia.

Informacja ta oraz druki są dostępne także na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.sgpk.pl

 

 

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica