spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  15 MajaImieniny obchodzą:  Izydor, Jan, Zofia  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
KOLEJNY ETAP DO OTWARCIA ŻŁOBKA W GMINIE ŚWIDNICA ZA NAMI PDF Drukuj E-mail
29 kwietnia 2021

Budowa żłobka w PszenniePrzyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego oraz nadania mu statutu to kolejny krok na drodze do realizacji pierwszego w gminie Świdnica żłobka. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj Rada Gminy Świdnica jednogłośnie przyjęła uchwałę określającą cele i zadania, warunki przyjmowania dzieci do nowej placówki, sposób ustalania odpłatności za pobyt i wyżywienie, organizację żłobka, sposób zarządzania oraz gospodarkę finansową, nadzór i kontrolę nad jednostką oświatową.

 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W pierwszym roku funkcjonowania Żłobka ( tj. w roku 2021) termin naboru określi organ prowadzący. W kolejnych latach podstawowa rekrutacja odbywać się będzie od 1 kwietnia do 31 maja.

Budowa żłobka w PszennieBudowa żłobka w PszennieBudowa żłobka w Pszennie

 

 

Zgodnie z przyjętym dziś Statutem pierwszeństwo w przyjęciu ma:

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

3) dziecko z rodziny wielodzietnej,

4) dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

5) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka.

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica