spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  31 StyczniaImieniny obchodzą:  Euzebiusz, Jan, Ludwik, Marceli, Piotr  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VIII kadencji arrow LXXV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
LXXV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
23 stycznia 2023

baner sesja rady gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LXXV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, przy ul. Bartosza Głowackiego 4.

 
 
 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie LXXV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – LXXIII i LXXIV.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Świdnica za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

3) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Grodziszcze);

4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdnica;

5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

6) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za ich kształcenie;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenie spełniania tych kryteriów;

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świdnica;

10) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Świdnica;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży dla nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, stanowiącej działkę nr 86/2 położoną w Krzczonowie;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0498 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 121 położonej w obrębie Gogołów, której Gmina Świdnica jest współwłaścicielem oraz udzielenie bonifikaty;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0847 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 121 położonej w obrębie Gogołów, której Gmina Świdnica jest współwłaścicielem oraz udzielenie bonifikaty;

14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Burkatowie, stanowiącej działkę nr 182/5;

15) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP);

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Boleścin, gmina Świdnica;

17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica;

18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pogorzała, gmina Świdnica;

19) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica.

  1. Zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie LXXV sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica