spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  31 StyczniaImieniny obchodzą:  Euzebiusz, Jan, Ludwik, Marceli, Piotr  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OD 1 LUTEGO ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PDF Drukuj E-mail
16 stycznia 2023

INFOGRAFIKA ŚMIECI35 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 32 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. To nowe stawki za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w gminie Świdnica. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i są spowodowane dostosowaniem opłaty do panującej sytuacji na rynku tj. wzrostu cen paliw i energii.

29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Świdnica podjęła Uchwałę nr LXXIII/685/2022 zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będą
od 1 lutego 2023 r. i przedstawiają się następująco:

 

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD OSOBY

Rodzaj zabudowy

Stawka obowiązująca
od 1 lutego 2023 r.

 

Gospodarstwo jednorodzinne

 

Ulga dla kompostujących bioodpady

 

 

35,00 zł

 

5,00 zł

Budynki mieszkalne wielolokalowe

32,00 zł

 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na podstawie złożonej deklaracji. Tym samym od 1 lutego 2023 r. tylko właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać ze zwolnienia z ww. opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli spełnią warunek posiadania przydomowego kompostownika i będą w nim kompostować bioodpady.
WAŻNE! Jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomości to jej właściciel nie składa nowej deklaracji, natomiast zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości.

 

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA POJEMNIK NA NIERUCHOMOŚCIACH,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Wielkość pojemnika

Stawka obowiązująca
od 1 lutego 2023 r.

120 l

26,80 zł

 

240 l

53,60 zł

 

1100 l

245,60 zł

 

7000 l

1563,00 zł

 

 

 

PRZYPOMINAMY! Zgodnie z art. 5. 1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbieranie odpadów powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty w wysokości 70,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W przypadku osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jest to kwota 64,00 zł miesięcznie.

 

 

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat będą dostarczane do każdego właściciela nieruchomości. Blankiety wpłat wydawane są wyłącznie na indywidualny wniosek mieszkańca. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 310, 320.

 

UWAGA!!! Numery rachunków bankowych, na które uiszczane są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie!!!

 


 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica