spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  27 WrześniaImieniny obchodzą:  Damian, Kosma  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŚWIDNICA. NASTĄPIŁA ZMIANA NR KONT BANKOWYCH ZA GOSPODAROWANIE OPŁATAMI KOM.
Informujemy, że w związku ze zmianą banku, który obsługuje Urząd Gminy Świdnica – BNP Paribas, nastąpiła zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych do opłat w zakresi...
WNIOSKI NA DODATEK ENERGETYCZNY: PELLET, BIOMASĘ, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, LPG
Od 21 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Wnioski o dodatek należy ...
ZAPRASZAMY NA III GMINNĄ SENIORIADĘ
Przed nami III Gminna Senioriada pod patronatem wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek. W programie tegorocznych obchodów jest koncert operetkowy w brawurowym wykonaniu znakomitych śpiewak&o...
"CZYSTE POWIETRZE" SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDNICA
27 września o godz. 18.00 w świetlicy w Bystrzycy Górnej odbędzie się kolejne w tym roku spotkanie informacyjne w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Do udz...
UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PODPISANA
Długo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Lutomia Dolna – Wieruszów i Lutomia Dolna (ul. Szkolna) stała się faktem. Dokła...
PRZYJDŹ NA ZEBRANIE I ZDECYDUJ O PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE SWOJEGO SOŁECTWA
Tradycyjnie we wrześniu odbywają się zebrania sołeckie, których tematem jest podział funduszu sołeckiego na kolejny rok. Dzięki uczestnictwu w takich zebraniach mieszkańcy mają realny wpływ n...
"OD AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA" - IX MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEŁAJOWY BIEG POJEDNANIA
29 września br. na terenie Fundacji Krzyżowa odbędzie się IX Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania pod hasłem „OD AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA”. Biegi odbędą się w czwar...
OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2022 r. nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych. ...
3000 ZŁ NA ZAKUP WĘGLA - WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY
17 sierpnia 2022 roku wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypła...
CHCESZ POMÓC, MOŻESZ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ FINANSOWĄ
Gmina Świdnica uruchomiła zbiórkę finansową na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym obywateli Ukrainy. Darowizny finansowe można przekazywać na wskazany numer rachunku bankowego 35 9575 0...
ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
Planujesz wymianę starego "kopciucha" na ekologiczne źródło ciepła, a może czeka cię termomodernizacja budynku. Sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu "...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PDF Drukuj E-mail
15 lipca 2022

Przydomowa oczyszczalnia ściekówWójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z miejscowości: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mokrzeszów od nr 139 A do nr 139 F.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

• 12 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków

• 10 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami (kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ, a w przypadku zgłoszenia budowy oczyszczalni zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).


2. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ jeżeli jest wymagane.

3. Kopię planu zagospodarowania działki z naniesioną lokalizacją instalacji.

4. W przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego – kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ w przypadku zbiorników o pojemności do 10 m3.

5. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

7. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.

8. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty lub osoba wskazana do reprezentacji, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.


Dofinansowaniu podlegają:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające normę PN-EN 12566-3, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznym lub przy udziale osadu czynnego.

Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
a) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną ø 315 mm.
b) badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego.

2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.
Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a dopiero w dalszej kolejności szczelnego zbiornika bezodpływowego.


Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na realizację programu zostały zabezpieczone środki w wysokości 120 tys. zł.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Wzór pełnomocnictwa (PDF)

Wzór zgody dla małżonka (PDF)

 

 

 
spacer
(C) 2022 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica