spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  3 GrudniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Ksawery, Lucjusz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VIII kadencji arrow XLIX SESJA RADY GMINY
XLIX SESJA RADY GMINY PDF Drukuj E-mail
23 listopada 2021

Sesja Rady Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XLIX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 25.11.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

  2. Wnioski do porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XLVIII sesji .

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu niepieniężnego – środków trwałych, do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;

4) w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok”;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krzczonowie, stanowiących działkę nr 87/1 i nr 87/2;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszów Dolny, stanowiącej działkę nr 971;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Krzczonowie, stanowiącej działkę nr 86/1;

11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świdnica położonych w Gogołowie, stanowiącym działki nr 24,28,73,350,352 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

6. Zapytania i interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica