spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  15 SierpniaImieniny obchodzą:  Maria, Stefan  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.
Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych. PDF Drukuj E-mail
17 listopada 2021

Świdnica, 17.11.2021 r.

ZPGZKSWOP. 524.4.2021


Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.


Wójt Gminy Świdnica na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury sztuki, i edukacji w 2021 r.

  1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
  2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 t.j.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
  5. Baza kandydatów na członków komisji konkursowych prowadzona będzie przez Dział Spraw Obywatelskich i Administracji Urzędu Gminy Świdnica na stanowisku ds. Promocji Gminy, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  6. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul. B Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica

- e-mailem:

w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje termin wpływu do tut. Urzędu).

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie. Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakładce NGO.

Sporządziła: S. Siwak

 
spacer
(C) 2022 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica