spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  3 GrudniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Ksawery, Lucjusz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Galerie zdjęć
RADA GMINY ŚWIDNICA WYRAZIŁA SPRZECIW WOBEC PLANOWANEJ TRASIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI PDF Drukuj E-mail
19 października 2021

Proponowana trasa kolei szybkich prędkości w Żarow-granica państwaW dniu 18. października odbyła się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica. Radni podjęli uchwałę w sprawie oświadczenia Rady Gminy Świdnica zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Świdnica wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W związku z przekazaniem przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. do publicznej wiadomości informacji o pracach nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa, zgodnie z którym na terenie naszej Gminy przebieg planowanej linii kolei dużych prędkości trasowany jest przez tereny zabudowane wsi Bystrzyca Dolna, wsi Witoszów Dolny oraz wsi Mokrzeszów, Rada Gminy Świdnica, biorąc pod uwagę opinie zaniepokojonych mieszkańców oraz stanowisko wójta, kierując się dobrem i potrzebą ochrony wspólnoty samorządowej, wyraża sprzeciw wobec wszystkich dotychczas przedstawionych wariantów trasy linii kolejowej w granicach Gminy Świdnica, w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uzasadnienie do w/w uchwały:

"Analizując szczegółowo przedstawione przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. warianty linii kolejowej dużych prędkości w granicach Gminy Świdnica, nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani jesteśmy do wyrażenia sprzeciwu wobec każdego z zaproponowanych rozwiązań. Każdy z dotychczas przedstawionych wariantów ma charakter negatywny lub wręcz destrukcyjny w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji publicznych, a także indywidualnych inwestycji mieszkańców, którzy w oparciu o obowiązujące akty prawa miejscowego, w zaufaniu do polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, związali swoje centrum życiowe z Gminą Świdnica.

Stanowisko Rady Gminy Świdnica jest tożsame ze stanowiskiem Wójta Gminy Świdnica oraz opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców. W następstwie spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w dniu 27 września 2021 r. w Witoszowie Dolnym przez wykonawcę Studium – firmę BBF Sp. z o.o. wraz z Inwestorem – Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o., w dniu 11 października br. do Urzędu Gminy Świdnica wpłynęły protesty ponad 790 mieszkańców wsi Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny oraz Mokrzeszów przeciwko realizacji linii kolejowej Żarów –Świdnica – Wałbrzych – granica Państwa przez obszar Gminy Świdnica w wariantach zaprezentowanych w trakcie spotkania.

 

Rada Gminy Świdnica rozumie wagę i znaczenie inwestycji planowanej przez CPK. Wyrażając sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów, wnosimy o odstąpienie od ich realizacji oraz wprowadzenie do Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wariantów, które nie będą przecinały lub przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Wariantów, które przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowo-drogowej (np. Centrum Przesiadkowego w Świdnicy w połączeniu z budową nowej stacji na obrzeżach miasta) pozwolą na uchronienie naszych mieszkańców przed dramatem wywłaszczeń, a jednocześnie przyczynią się do stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju kolejnych stref aktywności gospodarczej w regionie.

 

Wariantów, które nie będą obciążone tak dużymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi czy środowiskowymi. Stoimy na stanowisku, że podjęcie współpracy z samorządem, przy wytyczaniu przebiegu trasy, jest kluczowe i niezbędne, aby dokonać wyboru wariantu, który nie będzie budził kontrowersji i przyniesie korzyści dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszej Gminy i regionu."

Wszyscy radni obecni podczas sesji zgodnie oddali głosy „za” podjęciem w/w uchwały.

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica