spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  16 WrześniaImieniny obchodzą:  Edyta, Franciszek, Łucja, Wiktor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
DO KOŃCA SPISU POWSZECHNEGO POZOSTAŁO 14 DNI. PAMIĘTAJ, SPIS JEST OBOWIĄZKOWY
Gminne Biuro Spisowe zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 do skorzystania z pomocy rachmistrzó...
KGW BOLEŚCIN ZAPRASZA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
Koła Gospodyń Wiejskich włączają się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Nie inaczej jest w gminie Świdnica, która słynie z aktywnie działających gospodyń. Na niedzielę, 19 ...
DYŻURY RACHMISTRZÓW NA ŚWIETLICACH
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Gminne Biuro Spisowe informuje, że w dniach od 6 do 27 września na terenie gminy Świdnica będą dyżurować rachmistrzowie spisowi. Dyżury rachmistrzów spi...
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Przypominamy. Od 1 lipca każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Od początku lipca ruszyła też Centralna Ewidencja E...
OD 1 WRZEŚNIA STARTUJE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W PSZENNIE
Z dniem 1 września rusza rekrutacja uzupełniająca do nowo powstającego Żłobka Gminnego w Pszennie. Podstawowym dokumentem w procesie rekrutacji jest Karta zgłoszenia dziecka do żłobka. Dokument można ...
ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
Planujesz wymianę starego "kopciucha" na ekologiczne źródło ciepła, a może czeka cię termomodernizacja budynku. Sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu "...
RUSZA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że 30 czerwca odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Pogorzała i Witoszów Górny. ...
ODPADY DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY
W związku z trwającą pandemią koronawirusa przypominamy, że odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym (74 852 21 04) um&o...
KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE
Zauważasz u siebie pierwsze objawy? Miałeś kontakt z osobą zakażoną? Otrzymałeś pozytywny wynik testu? Dowiedz się, co powinieneś zrobić w zależności od sytuacji. ...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE
NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE PDF Drukuj E-mail
05 lipca 2021

stos książek w tym jedna z otwartymi kartkamiDyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica zawiadamia o naborze na stanowisko młodeszego bibliotekarza w filii obiektu w Bystrzycy Górnej.

 

Stanowisko – młodszy bibliotekarz / bibliotekarz

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Planowane zatrudnienie od  01.08.2021 r. na podstawie umowy o pracę

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica Filia w Bystrzycy Górnej

 

 Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • wykształcenie średnie bibliotekarskie /wyższe bibliotekarskie, humanistyczne 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 • znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, zdolności animacyjne (mile widziane doświadczenie w  tym zakresie).

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych MAK+,  

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • kreatywność, dobra organizacja pracy, terminowość,

 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura

 • osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

 • mile widziany będzie staż pracy w instytucji kultury,

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,

 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

 • ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie  gromadzenia,  opracowywania, katalogowania i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 • obsługa programu bibliotecznego MAK+,

 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,

 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa,

 • diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,

 • organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć  edukacyjnych,

 • sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej,

 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

 • obsługa Czytelni Internetowej,

 • udział w inwentaryzacjach zbiorów,

 • dbałość o powierzone mienie ,

 • dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy.


Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys ) z wyszczególnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej

 • kwestionariusz osobowy,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

 • ­oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  bibliotekarza,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełnych praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa  popełnione umyślnie.

 

UWAGA! CV(list motywacyjny) muszą być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z§ 6 ust.1.lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica z/s w Pszennie ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno w  terminie od 22.07.2021 do 23 lipiec 2021- w godzinach od 9 :00 do  13:00 . Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/ bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

 

 Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszennie.                   Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica z/s w Pszennie:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica  w Pszennie   ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno, tel.74/851-95-40, adres e-mail  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie, ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno jest Pan Krzysztof Olejniczak e-mail:   tel.+48 609010402

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.

4.Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszennie.

5. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:                                  

- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),                    
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
-ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),                                                                                  -prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),                                                                              -wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w  przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie
/-/ Emilia Gawrońska

 

 

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica