spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  20 KwietniaImieniny obchodzą:  Agnieszka, Czesław, Szymon, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
KOLEJNE DZIAŁKI BUDOWLANE W PSZENNIE NA SPRZEDAŻ PDF Drukuj E-mail
19 listopada 2020

Gmina Świdnica INFONa dzień 17 grudnia wójt gminy Świdnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 7 nieruchomości niezabudowanych w Pszennie.

 

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszenno:

działka nr 65/113 o powierzchni 0,1019 ha

Pierwszy przetarg, w którym sprzedawano przedmiotową nieruchomość gruntową, który odbył się 17.09.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym - brak oferentów.
Drugi przetarg, w którym sprzedawano przedmiotową nieruchomość gruntową, który odbył się 05.11.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym - brak oferentów.

Przedmiotowa działka nr 65/113 położona w obrębie Pszenno, zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica (Uchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku), zlokalizowana jest na terenie 4.MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/113 - 74.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1000,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze SW1S/00027188/2.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej: Działka nr 65/113 - 7.400,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).

Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnica, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno:

Działka nr 65/82 o powierzchni 0,1025 ha
Działka nr 65/83 o powierzchni 0,1128 ha
Działka nr 65/84 o powierzchni 0,1128 ha
Działka nr 65/85 o powierzchni 0,1128 ha
Działka nr 65/86 o powierzchni 0,1006 ha
Działka nr 65/87 o powierzchni 0,1006 ha


Przedmiotowe działki nr 65/82, 65/83, 65/84, 65/85, 65/86, 65/87 położone w obrębie Pszenno, zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica (Uchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku), zlokalizowane są na terenie 3.MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W obszarze działek nr 65/82, 65/83, 65/84, 65/85, 65/86, 65/87 zlokalizowana jest strefa „W” ochrony archeologicznej stanowiska archeologicznego 6/23/85-24 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 03.12.1982 r. pod nr 1026/Arch/82, chronionego na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków wraz z otoczeniem. W granicach strefy „W” prowadzenie robót ziemnych o charakterze inwestycyjnym wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, stosownie do przepisów odrębnych. Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/82 - 73.000,00 zł
Działka nr 65/83 - 77.000,00 zł
Działka nr 65/84 - 77.000,00 zł
Działka nr 65/85 - 77.000,00 zł
Działka nr 65/86 - 72.000,00 zł
Działka nr 65/87 - 72.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1000,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze SW1S/00027188/2.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/82 - 7.300,00 zł
Działka nr 65/83 - 7.700,00 zł
Działka nr 65/84 - 7.700,00 zł
Działka nr 65/85 - 7.700,00 zł
Działka nr 65/86 - 7.200,00 zł
Działka nr 65/87 - 7.200,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnica, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Szczegółowe informacje dostępne na stornach:

📍dla III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszenno: działka nr 65/113 o powierzchni 0,1019 ha

http://bip.gmina.swidnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2020/1291-wojt-gminy-swidnica-oglasza-iii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-obrebie-pszenno

📍dla I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno: Działka nr 65/82 o powierzchni 0,1025 ha Działka nr 65/83 o powierzchni 0,1128 ha Działka nr 65/84 o powierzchni 0,1128 ha Działka nr 65/85 o powierzchni 0,1128 ha Działka nr 65/86 o powierzchni 0,1006 ha Działka nr 65/87 o powierzchni 0,1006 ha

http://bip.gmina.swidnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2020/1290-wojt-gminy-swidnica-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanych-polozonych-w-obrebie-pszenno-16-11-2020

 
spacer
(C) 2021 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica