spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  28 ListopadaImieniny obchodzą:  Grzegorz, Jakub, Lesław, Zdzisław  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Świdnica
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Świdnica PDF Drukuj E-mail
17 listopada 2020

SPG.520.1.2020


Zarządzenie nr 190/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia  3 listopada 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok.”

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/606/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz.Woj. Dolnośląskiego Nr 231, poz. 3870) zarządza się, co następuje:

§ 1. Poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok.”

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 listopada do 19 listopada 2020 r.

§ 3. 1. Konsultacje prowadzone będą przez zamieszczenie projektu, o którym mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.
2. Opinie i uwagi do projektu, o którym mowa w § 1 należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym  załącznik do  niniejszego  zarządzenia,  do  Urzędu Gminy  Świdnica –   Dział  DSOA  – ul. Głowackiego 4, pokój nr 206 lub e-mailowo na adres , w terminie od  17 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania./-/ Teresa Mazurek
 

Pełny tekst ogłoszenia:

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica