spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  29 WrześniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Michalina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
8 MLD EURO Z UE NA FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI PDF Drukuj E-mail
21 lipca 2020

Gmina Świdnica INFOPrezydent Wałbrzycha zaprasza na spotkanie do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w dniu 27 lipca o godzinie 10.30. Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz zakres działań wspieranych przez Fundusz. Celem spotkania jest włączenie wszystkich grup interesariuszy Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.

 

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia sztandarowego projektu - Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele, miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowany obecnie dla Polski budżet tego Funduszu wynosi ponad 8 mld Euro, a subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego, wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia, problemy społeczne oraz degradację infrastruktury. Niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca, wysoki poziom migracji zarobkowej, wykluczenie komunikacyjne, szybkie starzenie się społeczeństwa, problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.

Aby sprostać tym wyzwaniom , określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.

W związku z tym Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaprasza przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje a także mieszkańców, na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca, godz. 12.00 na adres:

***

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem GIS w sprawie spotkań masowych typu konferencje, związanych z zagrożeniem epidemiologicznym pandemią Covid, organizator musi dysponować oświadczeniami uczestniczących w wydarzeniu, w którym podane są jego dane wraz z adresem zamieszkania i kontaktem telefonicznym, e-mailowym.
Aby uniknąć kolejek przy rejestracji w dniu wydarzenia proszę uprzejmie o wydrukowanie przesłanego oświadczenia, jego uzupełnienie i dostarczenie do recepcji w Starej Kopalni przed wejściem na spotkanie.
Recepcja – kilka osób przy stołach – odbiorą od Państwa te oświadczenia.
 
Nikt bez wypełnionego i podpisanego oświadczenia nie może wejść i uczestniczyć w spotkaniu.
 
Dziękuję za zrozumienie i wyrozumiałość.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica