spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  10 SierpniaImieniny obchodzą:  Bernard, Bogdan, Wawrzyniec  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
300 ZŁ NA DOBRY START PDF Drukuj E-mail
02 lipca 2020

Gmina Świdnica INFOOd 1 lipca 2020 r. można składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny wyniesie 300 zł. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia.

 

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY 2020 /2021 – bez względu na dochód.

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,

 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,

 • szkoła ponadpodstawowa

 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej

 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

 • specjalny ośrodek wychowawczy,

 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom

 • przedszkolakom

 • uczniom zerówki

Wniosek może złożyć :

 • rodzic,

 • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość osobistego odbioru w/w informacji w organie właściwym.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu 2020 r., pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

 

Wnioski o Świadczenie Dobry Start można składać od:

 • od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.— jeśli składasz wniosek przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, PUE ZUS- Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy e-PUAP

 • od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. — jeśli składasz wniosek osobiście w organie właściwym (w Urzędzie Gminy/ Miasta), - w formie papierowej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.

  Wnioski w formie papierowej przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

  ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 111 (parter)

  - poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30

  - wtorek w godz. od 07:30 do 17:00

  - piątek w godz. od 07:30 do 14:00

   

  W   trakcie    wizyty   w Gminnym Ośrodku  Pomocy   Społecznej  w   związku  z  COVID–19   prosimy o   bezwzględne   stosowanie   powszechnie    obowiązujących     zasad     sanitarno-epidemiologicznych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości).    Przed   wejściem do Urzędu Gminy Świdnica  prosimy o dezynfekcję rąk.

 

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica