spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  13 LipcaImieniny obchodzą:  Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Jakub, Justyna, Małgorzata  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
WYTYCZNE MINISTRA ZDROWIA DLA WYBORCÓW I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PDF Drukuj E-mail
17 czerwca 2020

Gmina Świdnica INFOŚrodki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, przyłbice, wietrzenie co godzinę lokali wyborczych przez 10 min. Tak w dużym skrócie obwodowe komisje wyborcze przygotowują się do wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

15 czerwca 2020 r. opublikowane zostało Zarządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się:

1) w zakresie higieny rąk w:

a) jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz

b) płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję;

2) w zakresie ochrony ust i nosa w:

a) maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, oraz

b) przyłbice.

2. Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

3. W lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą środki ochrony osobistej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można stosować zamiennie.

§ 2. W lokalu wyborczym:

1) przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących czynności, o których mowa w pkt 5;

2) zapewnia się:

a) wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu:

– przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,

co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej, Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1046

b) organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu,

c) korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;

3) jest zalecana stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony;

4) przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk;

5) powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywają-ce w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji:

a) przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,

b) nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

§ 3. Środki ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu, spełniają normy udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakładce „Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19”.

§ 4. W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie ma obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Foto ilustracyjne.

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica