spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  4 LipcaImieniny obchodzą:  Alfred, Elżbieta, Józef, Julian, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie

Zapomniałeś hasła
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Nagłówki RSS
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Mapa witryny
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PDF Drukuj E-mail
26 maj 2020

Gmina Świdnica INFOWójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 3 czerwca do 10 czerwca 2020 r.

Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z miejscowości: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

• 12 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków

• 10 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej. NIE STARSZY NIŻ 6 M-CY

2. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

4. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.

5. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty lub osoba wskazana do reprezentacji, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.

 

Dofinansowaniu podlegają:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
na złożu biologicznym lub przy udziale osadu czynnego.
Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
1) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną ø 315 mm.
2) badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego.

2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze (wykonane z tworzyw sztucznych, w tym z PEHD (polietylenu), żywic wzmocnionych włóknem szklanym.
Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a dopiero w dalszej kolejności szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Ostateczny termin złożenia wniosków mija 10 czerwca 2020 roku, wszystkie wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu:

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF),

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF),

Wzór pełnomocnictwa i Wzór zgody dla małżonka (ZIP)

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica