spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  14 SierpniaImieniny obchodzą:  Alfred, Euzebiusz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VIII kadencji arrow XVII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
XVII SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
13 grudnia 2019

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 19.12.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

c) głosowanie.

4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2020:

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;

c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok;

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;

f) głosowanie.

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

6) w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

7) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;

8) w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za ich kształcenie;

9) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020;

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Makowice i Opoczka, gmina Świdnica;

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje:

8. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica