spacer
Strona startowaAktualnociTelefony, adresy, e-mailePoniedziaek,  1 CzerwcaImieniny obchodz:  Bernard, Jakub, Konrad, Magdalena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomoci
Nowoci na stronie
Warto odwiedzi
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Zwizek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoy Sportowe
Europejski Fundusz Spoeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Urzd Zamówie Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urzd Marszakowski woj. dolnolskiego
Dolnolski Urzd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w widnicy
Powiatowy Urzd Pracy w widnicy
Komenda Powiatowa Policji w widnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Sub Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkaców powiatu widnickiego PDF
Unijne poyczki dla przedsibiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsibiorczoci
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina widnica
WSPӣPRACA OPARTA NA MODZIEY PDF Drukuj E-mail
24 wrzenia 2019

Gmina widnica INFOSie partnerskich kontaktów midzy rónymi jednostkami samorzdu terytorialnego i regionami w Europie liczy ponad 20 000 umów. W tym gronie jest gmina widnica, wspópracujc obecnie z 4 europejskimi miastami z Lampertheim (Niemcy), Maldegem (Belgia), Adri (Wochy) i Ermont (Francja) oraz 2 polskimi gminami: ukowo (pow. kartuski, woj. pomorskie) i gmin widnica (pow. zielonogórski, woj. lubuskie). Gmina widnica bya w tym roku gospodarzem Europejskiego Spotkania Miast Partnerskich.

Partnerstwo gmin od wielu lat jednoczy ludzi ponad granicami, jest czci naszego codziennego ycia. Pozwala dzieli si dowiadczeniami i korzysta ze zdobytej wiedzy w rónych aspektach ycia spoecznego, edukacyjnego czy kulturalnego. Pozwala tez na dyskusj na wane, a czasem i trudne tematy – podkrelaa wójt gminy widnica Teresa Mazurek, podczas konferencji burmistrzów w Paacu w Krzyowej. To wanie w Krzyowej, w historycznym miejscu polsko-niemieckiego pojednania omawiano nowe zaoenia do obustronnej wspópracy, a take poruszano kwestie osób niepenosprawnych. Dziaalno Fundacji „Krzyowa” uczestnikom spotkania przedstawia Anna Kudarewska, dyrektor ds. programowych, kierownik Midzynarodowego Domu Spotka Modziey. Obecni na konferencji przedstawiciele delegacji oficjalnych zgodnie przyjli zaoenia dot. wspierania obustronnej wspópracy ze szczególnym uwzgldnieniem projektów dedykowanych modziey. Po zatwierdzeniu planów przez poszczególne wadze samorzdowe w miastach partnerskich, pierwsze takie spotkanie planowane jest ju na wiosn 2020 r. w niemieckim miecie Lampertheim, o czym zapewnia burmistrz tego miasta Gottfried Störmer wraz z przewodniczc Rady Miejskiej Brigid Stass. Na uwag zasuguje fakt, e na przestrzeni kilkunastu lat modzie z gminy widnica odbya ponad 14 spotka , o ostatnie trzy miay miejsce w ostatnim roku pomidzy modzie ze SP im. M.Kopernika w Pszennie i uczniami ze Szkoy A. Delpa w Lampertheim.

Nieodzownym elementem wita Narodów s równie spotkania z mieszkacami poszczególnych miast. W tym roku do Krzyowej, gdzie odbyo si uroczyste powitanie zawitali gocie z Woch, Niemiec, Francji, Belgii i polskiej gminy ukowo. Przez 3 dni poznawali kultur, zwyczaje, ale i zabytki gminy widnica i Dolnego lska. Podziwiali równie wystpy artystyczne zespou BAZUNY z partnerskiej gminy ukowo, talenty akrobatyczne mieszkanek gminy i utalentowanych akrobatów z grupy UKS Acro Club widnica oraz sportowców z Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwon-do „Gryf” widnica. Bya równie okazja do wzajemnych rozmów z przedstawicielami organizacji pozarzdowych, kó gospody, klubów seniora, stray poarnych, którzy przyczynili si do pomocy w organizacji wita Narodów, za co bardzo serdeczne dzikujemy. Gówne uroczystoci zakoczya Msza w. w katedrze widnickiej i wspólna modlitwa o pokój, przy wspóudziale samorzdowców z miast partnerskich, której przewodniczy J.E. Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzdu Gminy w widnicy

UWAGA! Strona uywa cookies > Polityka prywatnoci serwisu

Urzd Gminy widnica, ul. B.Gowackiego 4, 58-100 widnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica