spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  16 LipcaImieniny obchodzą:  Eustachy, Ruta  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VIII kadencji arrow VI SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
VI SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
26 marca 2019

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na VI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 28.03.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
 2. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonym na terenie Gminy Świdnica;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
 4. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018-2023;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica;
 6. w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego  do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;
 7. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w Grodziszczu);
 8. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pszennie);
 9. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach);
 10. w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu niepieniężnego – środków trwałych, do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów.
 11. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu zakresie realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica;
 13. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Makowice;
 14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jagodnik, stanowiącej działkę nr 96/19;
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w obrębie Panków, stanowiącej działkę nr 307;
 16. w sprawie nadania nazwy ulicy „Rozwojowa” w obrębie Słotwina.

 

7.Zapytania i interpelacje.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica