spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  25 SierpniaImieniny obchodzą:  Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
14 KWIETNIA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
01 lutego 2019

Gmina Świdnica INFONa podstawie Postanowienia Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świdnica pana Piotra Jarosława Okoniewskiego, radnego Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu - 14 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Świdnica.

 

W okręgu wyborczym nr 9 w Gminie Świdnica wybiera się 1 radnego. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 14 kwietnia 2019 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy.

Zarządzenie Nr 34
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świdnica

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Piotra Jarosława Okoniewskiego, radnego Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”, stwierdzonym postanowieniem nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. znak: DWB-773-2/2019.

2. W okręgu wyborczym nr 9 w Gminie Świdnica wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 14 kwietnia 2019 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wicewojewoda Dolnośląski:

/-/ K. K. Zieliński

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 18 lutego 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 lutego 2019 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

do 5 marca 2019 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy

do 10 marca 2019 r.

do godz. 24:00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy list kandydatów
na radnych

do 15 marca 2019 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów
na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

do 24 marca 2019 r.

- sporządzenie w Urzędzie Gminy Świdnica spisu wyborców

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Lutomii Dolnej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Świdnicy numerów zarejestrowanym listom kandydatów

- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 30 marca 2019 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Świdnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

do 5 kwietnia 2019 r.

- składanie do Wójta Gminy Świdnica wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

13 kwietnia 2019 r.

- przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Lutomii Dolnej

14 kwietnia 2019 r.

w godz. 7:00-21:00

- głosowanie

 

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica