spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  20 CzerwcaImieniny obchodzą:  Bogumiła, Bożena, Franciszek, Michał, Rafał  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
BUDŻET GMINY ŚWIDNICA NA 2019 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE PDF Drukuj E-mail
31 grudnia 2018

foto: Głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu gminy28 grudnia 2018 roku Radni Rady Gminy Świdnica przyjęli budżet gminy na 2019 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 13 radnych (100% obecnych na sesji).

W 2019 roku w budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 80 210 737,50 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 6 715 154 zł, dochody bieżące w wysokości 73 495 583,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 w 2019 szacuje się spadek dochodów o 9 967 839,96zł, tj. o 11,1%. Przewidywane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym niższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne i niższymi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

W budżecie Gminy Świdnica na 2019 rok planuje się wydatki w wysokości 83 975 709,50 zł i jest o 18,2% niższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok., w tym wydatki bieżące stanowią 67 871 782,50 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 16 103 927 zł.

Ponad 16 milionów złotych zaplanowano na inwestycje.

W 2019 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 16 103 927 zł, co stanowi 19,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogowa, oświatową, kanalizacyjną, kulturalną, sportowa. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę dróg rowerowych. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa i budżetu państwa.

Wójt Gminy Świdnica podziękowała radnym za kolejny jednomyślny budżet Gminy Świdnica.

 


 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica