spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  22 MajaImieniny obchodzą:  Emil, Helena, Julia, Wiesław, Wisława  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
PIERWSZA SESJA - ŚLUBOWANIE I PIERWSZE WYBORY PDF Drukuj E-mail
19 listopada 2018

Gmina Świdnica INFORada Gminy Świdnica uroczyście rozpoczęła swoją VIII kadencję. Nowo wybrani radni oraz wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Na pierwszej sesji radni zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdnica.

Uroczysta sesja odbyła się w stałym miejscu obrad rady, którym jest sala narad Urzędu Gminy Świdnica. Wśród gości byli przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Świdnica kierownicy jednostek organizacyjnych, rodzina. Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Doroty Waliszak podsumowało tegoroczne wybory samorządowe, które w gminie Świdnica odbyły się bez zakłóceń.

W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 roku:

 • liczba wyborców uprawnionych do głosowania (w gminie Świdnica) w chwili zakończenia głosowania wyniosła – 13.573 osoby,
 • karty do głosowania otrzymało – 7.067 wyborców,
 • przez pełnomocnika swój głos oddało – 8 wyborców,
 • natomiast w głosowaniu korespondencyjnym głosowała– 1 osoba,
 • na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych oddano łącznie – 6.960 głosów ważnych,
 • frekwencja wyborcza na terenie gminy Świdnica wyniosła – 51,63%.

W wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku mieszkańcy gminy Świdnica wybrali 15 swoich reprezentantów w Radzie Gminy Świdnica z 15 okręgów wyborczych.

Największe poparcie wyborców otrzymali i tym samym nową Radę Gminy Świdnica VIII kadencji na lata 2018-2023 tworzą

1. W okręgu wyborczym nr 1 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 219, co stanowi 47,10% wszystkich głosów ważnych otrzymała i mandat radnego uzyskała pani Regina Anna Adamska z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

2. W okręgu wyborczym nr 2 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 180, co stanowi 46,75% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Kazimierz Korta z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

3. W okręgu wyborczym nr 3 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 220, co stanowi 70,06% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Roman Jadach z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

4. W okręgu wyborczym nr 4 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 231, co stanowi 63,64% wszystkich głosów ważnych otrzymała i mandat radnego uzyskała pani Teresa Zofia Bąk z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

5. W okręgu wyborczym nr 5 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 313, co stanowi 74,88% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Daniel Piotr Wieczorek z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

6. W okręgu wyborczym nr 6 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 267, co stanowi 46,03% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Łukasz Świeczko z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Świeczko.

7. W okręgu wyborczym nr 7 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 255, co stanowi 57,17% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Arkadiusz Piaseczny z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

8. W okręgu wyborczym nr 8 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 238, co stanowi 52,42% wszystkich głosów ważnych otrzymała i mandat radnego uzyskała pani Lucyna Anna Mroczek z listy głoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

9. W okręgu wyborczym nr 9 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 149, co stanowi 36,34% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Piotr Jarosław Okoniewski z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej".

10. W okręgu wyborczym nr 10 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 341, co stanowi 53,62% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Bronisław Dratwa z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

11. W okręgu wyborczym nr 11 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 357, co stanowi 67,23% wszystkich głosów ważnych otrzymała i mandat radnego uzyskała pani Beata Anna Szyszka z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

12. W okręgu wyborczym nr 12 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 268, co stanowi 46,77% wszystkich głosów ważnych otrzymała i mandat radnego uzyskała pani Jadwiga Teresa Wicher z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

13. W okręgu wyborczym nr 13 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 354, co stanowi 75,16% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Tadeusz Sobiesław Żuberek z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

14. W okręgu wyborczym nr 14 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 207, co stanowi 45,49% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Paweł Dziurdzia z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem Zmienimy Mokrzeszów.

15. W okręgu wyborczym nr 15 - najwięcej ważnie oddanych głosów tj. 325, co stanowi 70,81% wszystkich głosów ważnych otrzymał i mandat radnego uzyskał pan Eligiusz Edward Janasik z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Mazurek Wspólna Gmina.

W II turze wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. mieszkańcy gminy Świdnica dokonali wyboru wójta Gminy Świdnica.

 • Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania wyniosła = 13 618 osób
 • Karty do głosowania otrzymało = 5917 wyborców
 • Przez pełnomocnika głos oddało = 18 wyborców
 • w głosowaniu korespondencyjnym głosowała = 1 osoba
 • Łączna liczba ważnie oddanych w tym dniu głosów wyniosła = 5897
 • Frekwencja wyborcza w Gminie Świdnica wyniosła - 43,45%.

Na wójta gminy Świdnica w kadencji 2018-2023 została wybrana Teresa Stefania Mazurek, na którą oddano 3021 głosów ważnych, co stanowiło 51,23% wszystkich głosów ważnych oodanych w dniu wyborów zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku.

Tekst ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem Daniel Wieczorek. Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świdnica oraz dwóch wiceprzewodniczących. 14 glosami za i 1 przeciw nową przewodniczącą Rady Gminy została Regina Adamska. Będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku. Deklaruje współpracę z wszystkimi radnymi, mam nadzieję, że będzie to okres dobrej i owocnej współpracy – mówiła chwilę po wyborze, przewodnicząca Rady Gminy.

Siódma kadencja była najlepszą w historii naszej gminy, ponieważ najwięcej udało nam się zainwestować w gminie jeżeli chodzi o inwestycje. 80 mln przez 4 lata, pobudowaliśmy basen, przeprowadziliśmy termomodernizację szkół, odremontowaliśmy 2 świetlice, wybudowaliśmy 25 km dróg, wybudowaliśmy nowe przedszkole, powstał posterunek policji. Realizowaliśmy także tzw. programy miękkie, dla oświaty, seniorów, dla naszych dzieci. W poprzedniej kadencji zrealizowaliśmy 18 projektów oświatowych na kwotę 2,5 mln zł. Przed nami 8 kadencja. Nowo wybranym radnym bardzo gratuluję. Liczę na współpracę bo przed nami nie łatwy okres, bo kończy się okres programowania na lata 2014-2020. Trzeba będzie mocno popracować żeby wykorzystać kolejne możliwości inwestycyjne w naszej gminie. Nasza gmina dobrze się rozwija. Dziękuję moim współpracownikom, rodzinie, która ponosi trud tej pracy. Dziękuję Grażynie Mosakowskiej, pełnomocnikowi KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina i wszystkim którzy nas w tej pracy wspierają – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Funkcję wiceprzewodniczących objęli: radny Daniel Wieczorek i radny Arkadiusz Piaseczny. Porządek obrad I sesji Rady Gminy Świdnica obejmował wybór przewodniczących komisji stałych. Tym razem w głosowaniach jawnych dokonano wyboru 5 przewodniczących.

Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Tadeusz Żuberek.
Członkowie: Eligiusz Janasik, Lucyna Mroczek, Teresa Bąk, Paweł Dziurdzia, Daniel Wieczorek, Arkadiusz Piaseczny

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa został Bronisław Dratwa.
Członkowie: Eligiusz Jansik, Beata Szyszka, Jadwiga Wicher, Kazimierz Korta, Lucyna Mroczek, Teresa Bąk, Piotr Okoniewski, Arkadiusz Piaseczny.

Na przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wybrano Beatę Szyszkę.
Członkowie: Tadeusz Żuberek, Kazimierz Korta, Roman Jadach, Paweł Dziurdzia, Daniel Wieczorek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Roman Jadach.
Członkowie: Jadwiga Wicher, Roman Jadach, Łukasz Świeczko, Daniel Wieczorek.

Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska została Lucyna Mroczek.
Członkowie: Kazimierz Korta, Teresa Bąk, Bronisław Dratwa, Piotr Okoniewski.

Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została Teresa Bąk.
Członkowie: Roman Jadach, Lucyna Mroczek, Łukasz Świeczko.

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica