spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  22 MajaImieniny obchodzą:  Emil, Helena, Julia, Wiesław, Wisława  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LXIV SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
09 październik 2018

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LXIV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 12.10.2018 r. o godz. 13.00

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej LXIII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Świdnica za I półrocze 2018 r. – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonej przez Wójta Gminy Świdnica informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w działkach niezabudowanych o numerach 51/16 i 51/17 oraz działce zabudowanej numer 51/18 stanowiących współwłasność Gminy Świdnica położonych w obrębie Bystrzyca Górna,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 345,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 344,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Makowicach, stanowiącej działkę nr 70,
8)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świdnica położonych w Witoszowie Dolnym, stanowiącym działkę nr 1153 i nr 1197/2.


9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świdnica.
13. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
15. Podsumowanie VII Kadencji Rady Gminy Świdnica za lata 2014 - 2018
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie LXIV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica