spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  24 PaździernikaImieniny obchodzą:  Antoni, Filip, Marcin, Rafał  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
KOMUNIKAT URZĘDU GMINY ŚWIDNICA. ZMIANY W OBSŁUDZE KLIENTA
W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID-19 zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Uprzejmie prosimy o składanie dokumentów drogą elektr...
WAŻNE INFORMACJE POWSZECHNY SPIS ROLNY  RACHMISTRZOWIE SPISOWI TYLKO KONTAKT TEL.
Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego dot. wysokiego poziomu zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podjęto decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłą...
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ W PSZENNIE
Na dzień 5 listopada Wójt Gminy Świdnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno. ...
DO 31.10.2020 NABÓR WNIOSKÓW NA WYM. WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZK.
Informujemy, że o miesiąc został wydłużony termin naboru wniosków w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie w...
WYMIANA WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH
Nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracj...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow 1O LAT GMINNYCH WODOCIĄGÓW
1O LAT GMINNYCH WODOCIĄGÓW PDF Drukuj E-mail
29 września 2018

Gmina Świdnica INFOPamiętam jak 10 lat temu, powołując wspólnie z Radą Gminy Świdnica do istnienia nasze wodociągi, zastanawialiśmy się czy nam się uda. Dziś z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że była to właściwa decyzja. Potwierdzeniem tych słów niech będzie oddanie do użytku najnowocześniejszego w regionie samochodu do poprawy stanu technicznego kanalizacji, zakupionego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”- mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, podczas uroczystego przekazania pojazdu i sprzętu. W ramach projektu powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 2,89 , a kolejne 5 km zostanie zmodernizowanych. Wybudowane zostanie także 5,45 km nowej sieci kanalizacji wodociągowej. Wszystko za 14,4 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 11,88 mln zł.

Tylko w ostatnich 4 latach Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bystrzycy Dolnej wybudowało 9,7 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z tego: 5,6 km sieci wodociągowej i 4,1 km sieci kanalizacyjnej.

Do czerwca 2019 zakończona zostanie budowa kolejnych 10 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Komorowie realizowanej w ramach projektu unijnego. Ponadto, Spółka przejęła do eksploatacji ponad 14 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z 3 pompowniami w m. Pszenno, Jagodnik i Boleścin wybudowanej ze środków Gminy Świdnica. W roku bieżącym planowane jest skanalizowanie kolejnej miejscowości Wilków, w roku 2019 miejscowości Makowice. Łącznie na przestrzenie 2015-2018 r. przybyło prawie 35 km nowych sieci.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest konieczna z uwagi na duże zainteresowanie budową mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenie gminy Świdnica. O rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie Świdnica świadczy fakt, że w okresie ostatnich 4 lat liczba nowo przyłączonych odbiorców wody wzrosła o 6%, a o 21% wzrosła liczba odbiorców odprowadzających ścieki do kanalizacji zbiorczej – podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Ponadto przeprowadzono prace modernizacyjne 2 pompowni wody, pompowni i oczyszczalni ścieków. Odwiercono studnię głębinową na ujęciu wody w Jagodniku oraz zaplanowano kolejny odwiert studni w Komorowie.

W roku 2015 Spółka zainwestowała również w zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy. Obecnie system ten pozwala dokonać szybkiego odczytu u 163 odbiorców bez konieczności wchodzenia na posesję co znacznie skraca czas pracy inkasenta. Spółka systematycznie rozszerza zakres tego typu rozliczeń. Inwestujemy również w system monitoringu obiektów wodociągowych, który pozwala zdalnie obserwować pracę pompowni i znacznie szybciej reagować na wszelkie nieprawidłowości. Poniesione nakłady na te cele to ponad 80 tys. zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa była dzięki pozyskaniu przez Spółkę środków zewnętrznych na realizacje Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” Aby wybudowana infrastruktura służyła jak najdłużej zakupiony został nowoczesnym wielofunkcyjny samochód do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych, jak również osprzęt do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej.

Zakupione wyposażenie umożliwi nie tylko sprawne i bezpieczne usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, ale również stałą eksploatację i monitoring stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, bez konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym – podkreślał Marek Baliński, dyrektor spółki.

W wyniku realizacji dwóch umów:

  • Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie

w pierwszych miesiącach 2018 roku pomyślnie zakończono roboty budowlane w miejscowości Słotwina:

– wybudowano 392,68 m sieci wodociągowej oraz 516,11 m sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym umożliwiono w północnej części Słotwiny podłączanie nowobudowanych domów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

– zaprojektowano i przeprowadzono renowację 2 304,92 m sieci kanalizacji sanitarnej, renowację 29 szt. betonowych studni na kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 4 studnie inspekcyjne na tej sieci. Realizacja tego zadania przyniosła zakładany efekt ekologiczny – wyeliminowanie napływu wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację eksfiltracji ścieków do gruntu. Znacząco poprawiły się warunki hydrauliczne przepływu ścieków oraz warunki bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji sieci.

W marcu br., w ramach realizacji umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie", rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Komorów, których zakończenie planowane jest na czerwiec 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  • Wartość całkowita projektu 14 408 674,77 PLN
  • Wartość dofinansowania UE 7 599 025,50 PLN
  • Wartość dofinansowania NFOŚiGW 4 283 015,00 PLN

 

10-lecie istnienia Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej upamiętniono zasadzeniem kolejnego dębu, w ramach gminnej akcji 100 dębów na 100 lecie Niepodległości.

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica