spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  14 GrudniaImieniny obchodzą:  Alfred, Izydor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
ŚWIDNICKA KOLĘDA 2018
14 grudnia na świdnickim rynku rusza doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 21 grudnia na kilkudziesięciu stoiskach będzie można zakupić m.in. smakołyki przygotowane przez panie z kół gospodyń, ...
NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI
Od stycznia 2019 r. obowiązywać będzie nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych oraz nieruchomo...
OGŁOSZENIE - DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Gmina Świdnica wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej  przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę ...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. kadrowo-płacowych
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. kadrowo-płacowych PDF Drukuj E-mail
05 września 2018

Gmina Świdnica INFOKIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent ds. kadrowo-płacowych. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat

1.Wymagania:

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie: wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku;
c) znajomość zagadnień dotyczących spraw kadrowo-płacowych;
d) minimum dwa lata pracy na podobnym stanowisku;
e) biegła obsługa komputera, w tym programów kadrowo-płacowych;
f) znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego;
g) znajomość przepisów z zakresu Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych;
h) znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
i) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
k) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2) dodatkowe:

a) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
b) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista;
c) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie:
d) prawo jazdy kat. B

 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent ds. kadrowo-płacowych

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników GOPS;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników GOPS;
 • organizowanie przeglądu kadr i udział w okresowych ocenach kwalifikacyjnych pracowników GOPS;
 • prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników GOPS;
 • sporządzanie planów urlopów i rejestru urlopów pracowników GOPS;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników GOPS;
 • prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych i rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;
 • kompletowanie i sporządzanie list płac pracowników GOPS;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego od umów o pracę i umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników  GOPS;
 • naliczanie składki emerytalno-rentowej dla świadczeniobiorców GOPS;
 • naliczanie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców GOPS;
 • obsługa programu komputerowego Płatnik;
 • sporządzanie sprawozdań  do  GUS;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych na dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.


3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) CV;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
h) zaświadczenie o stanie zdrowia,
i) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik należy pobrać i czytelnie podpisać).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds kadrowo-płacowych” osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica, pokój  110 (parter), w terminie do dnia 19 września 2018 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu), lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel: 74 852 30 67, E-mail
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Olejniczak, tel. 609 010402, adres email :
3) Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a co do ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko referent ds. kadrowo-płacowych.
5) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)  Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.
9) Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.
                

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Ewa Burdek

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica