spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  29 WrześniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Michalina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
WŁADZE GMINY ŚWIDNICA URUCHOMIŁY TRZECIE GMINNE PRZEDSZKOLE PDF Drukuj E-mail
04 września 2018

Gmina Świdnica INFOJestem przekonana, że w tym nowym, pięknym przedszkolu, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą czuli się wspaniale – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek. Jest też i dobra wiadomość dla rodziców. Dzięki realizacji unijnego projektu pn. „Małe Bystrzaki-równe szanse przedszkolaków w gminie Świdnica” w pierwszym roku działalności Przedszkola w Bystrzycy Dolnej rodzice nie będą ponosić kosztów. Jedynym wydatkiem będą opłaty za wyżywienie dziecka.

 

4 września br., z udziałem władz gminy Świdnica, prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wykonawcy robót, sołtysa wsi Bystrzycy Dolnej i przedszkolaków - uroczyście przecięto wstęgę i oddano do użytku trzecie gminne przedszkole.

Nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej szkoły władze gminy nabyły w drodze rokowań od Starostwa Powiatowego w Świdnicy w 2012 r. za kwotę 400.000,00 zł. Kolejnym etapem było przeprowadzenie podziału nieruchomości i na podstawie uchwały Rady Gminy Świdnica w 2013 r. nastąpiło przekazanie do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego działek 169/3, 169/4, 348/2 wraz niższą częścią budynku. Gminne Wodociągi po przeprowadzeniu adaptacji i zmiany sposobu użytkowania, w październiku 2014 r. uruchomiły w tym budynku swoją nową siedzibę.

Dzięki środkom pozyskanym z ZIT AW Aglomeracji Wałbrzyskiej obiekt przeszedł przebudowę i termomodernizację. Przedmiotem projektu była „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”. W zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku oświaty w Bystrzycy Dolnej nr 55 przeprowadzono: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian fundamentowych budynku, wykonanie tynków renowacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji CO w budynku, montaż kotłów gazowych, roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń parteru na przedszkole, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń I i II piętra na Gminną Izbę Pamięci, wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowej, deszczowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wewnętrznych: sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

Łączna wartość wykonanych robót termomodernizacyjnych i związanych z przebudową i adaptacją budynku wyniosła 2 721 tys. zł,

Parter nowego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej został całkowicie dostosowany pod względem bezpieczeństwa i potrzeb, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Od września br. mają tu swoje miejsca trzy oddziały przedszkolne. Czas pracy przedszkola od godz. 6.00 do 16.30 umożliwi korzystanie z jego usług rodzicom pracującym, którzy dotychczas korzystali z opieki przedszkolnej poza terenem gminy, lub z 5-godzinnej opieki oddziału przedszkolnego w SP Bystrzyca Górna. Trzyoddziałowe przedszkole zapewni miejsca dla 64 dzieci w wieku 3-6 lat, a dzięki realizacji unijnego projektu, rodzice dzieci nie będą ponosić kosztów. Jedynym wydatkiem w pierwszym roku uczęszczania dziecka do przedszkola będą koszty związane za ich wyżywieniem.

Każdy z przedszkolaków otrzymał z rąk wójt gminy, ale i kierownika Posterunku Policji w Słotwinie i funkcjonariusza policji kamizelkę odblaskową. To nasza odpowiedź na ogólnopolską akcję bezpieczna droga do szkoły. Nasze działania prowadzimy we wszystkich placówkach oświatowych - podkreślali wspólnie Teresa Mazurek i Arkadiusz Borkowski.

Na terenie gminy Świdnica działają obecnie 3 gminne przedszkola: Bajkowa Dolinka w Pszennie, gdzie funkcjonuje 5 oddziałów (po 25 dzieci na oddział), Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 4 oddziały (po 25 dzieci na oddział) oraz Przedszkole w Bystrzycy Dolnej z 3 oddziałami w łącznej ilości 64 dzieci. Ponadto w 3 szkołach podstawowych: w Mokrzeszowie, Grodziszczu i Mokrzeszowie funkcjonuje łącznie 5 oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica