spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  21 LutegoImieniny obchodzą:  Eleonora, Feliks, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LX SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
25 czerwca 2018

Gmina Świdnica INFOPrzewodnicząca Rady Gminy zaprasza na LX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 28 czerwca o godz. 11.00.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LIX sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy za rok 2017;
4) p
rzyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.;
5)przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego;
7) nadania nazwy ulicy „Spacerowa” w obrębie Witoszów Dolny;

8) określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
9) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Świdnica.

8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie LX Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica