spacer
Strona startowaAktualnociTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  27 CzerwcaImieniny obchodz:  Wadysaw, Wodzisaw  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomoci
Nowoci na stronie
Warto odwiedzi
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Zwizek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoy Sportowe
Europejski Fundusz Spoeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Urzd Zamówie Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urzd Marszakowski woj. dolnolskiego
Dolnolski Urzd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w widnicy
Powiatowy Urzd Pracy w widnicy
Komenda Powiatowa Policji w widnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Sub Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkaców powiatu widnickiego PDF
Unijne poyczki dla przedsibiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsibiorczoci
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina widnica
JAK SSIAD Z SSIADEM CZYLI POLSKO-CZESKA WYMIANA W MOKRZESZOWIE PDF Drukuj E-mail
12 czerwca 2018

Gmina widnica INFOW niedziele, 10 czerwca zakoczyo si trwajce 4 dni spotkanie partnerskie organizowane przez Szko Podstawow w Mokrzeszowie w ramach realizacji mikroprojektu „Jak ssiad z ssiadem”. Projekt uzyska dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów.

Gomi szkoy w Mokrzeszowie byli uczniowie ze szkoy w czeskich Luanach. Podczas czterech dni pobytu w Polsce wszyscy uczestnicy mieszkali razem w Szkolnym Schronisku Modzieowym w Lubachowie. Wspólne zabawy, zajcia sportowe oraz wycieczki do atrakcyjnych miejsc naszego regiony zaowocoway nowymi przyjaniami, pozwoliy na lepsze poznanie si i integracj grup. Przyczyniy si równie do lepszego poznania naszego regionu, jego walorów turystycznych i krajobrazowych. Uczniowie Szkoy Podstawowej w Mokrzeszowie wspaniale sprawdzili si w roli gospodarzy, a dodatkow atrakcj dla wszystkich uczestników projektu by udzia w szkolnym festynie rodzinnym – podkrela Magorzata Urbanek, dyrektor szkoy. Umiechy i wypieki na twarzach uczestników w dniu poegnania, mieszay si ze smutkiem z powodu rozstania, ale równie z niecierpliwoci zwizan z wyczekiwaniem na ponowne spotkanie we wrzeniu, tym razem w szkole w Luanach.

Cakowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu – 17 485,50 EUR

  • 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 14 862,67 EUR
  • 5% rodki finansowe z budet Pastwa – 874,27 EUR
  • 10% rodki finansowe z budet Gminy – 1 748,56 EUR

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzdu Gminy w widnicy

UWAGA! Strona uywa cookies > Polityka prywatnoci serwisu

Urzd Gminy widnica, ul. B.Gowackiego 4, 58-100 widnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica