spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  22 PaździernikaImieniny obchodzą:  Filip, Sewer  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VII kadencji arrow L SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
L SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
21 listopada 2017

Rada Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na L SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 23.11.2017 o godz. 11.00.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLIX.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2016/2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej;
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grodziszczu;
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lutomi Dolnej;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mokrzeszowie;
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie;
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym;
8) podjęcia współdziałania Gminy Świdnica z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”;
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica;
11) dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
12) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”;
13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Boleścin, gmina Świdnica;
14) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Burkatów, gmina Świdnica;
15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica;
16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Gogołów, gmina Świdnica;
17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica;
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jagodnik, gmina Świdnica;
19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Komorów, gmina Świdnica;
20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Dolna, gmina Świdnica;
21) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica;
22) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Makowice, gmina Świdnica;
23) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica;
24) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;
25) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Słotwina, gmina Świdnica;
26) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;
27) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 193;
28) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 194;
29) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świdnica położonych w Pankowie, stanowiących działkę nr 248/1 i część działki nr 258 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie L Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica