spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  20 StyczniaImieniny obchodzą:  Fabian, Sebastian  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
IMGW OSTRZEGA
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed: silnym wiatrem(2), zawiejami/zamieciami śnieżnymi(2) i intensywnymi opadami śniegu(1). ...
PUNKTY ŚWIETLNE W GMINIE ŚWIDNICA
28 nowych punktów świetlnych zostało zamontowanych w 7 sołectwach gminy Świdnica. Ich łączny koszt wyniósł blisko 130 tys. zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych. ...
KOLEJNA DROGA W GMINIE ŚWIDNICA
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej w Mokrzeszowie. Prace trwały od 13 września do 12 grudnia 2017 roku. ...
GŁOSUJ NA NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM -MICHAŁA KOPACZEWSKIEGO
W plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Najpopularniejszego Dzielnicowego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 26 funkcjonariuszy. W tym prestiżowym gronie jest dzielnicowy Posterunku Poli...
NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Od 1 stycznia 2018 obowiązywać będą: nowe opłaty za gospodarowanie odpadami oraz harmonogramy ich odbioru. Zachęcamy mieszkańców do szczegółowego zapoznania się. Jednocześnie informujem...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow NABÓR DO GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
NABÓR DO GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY PDF Drukuj E-mail
25 września 2017

Gmina Świdnica - NEWS!Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. remontowo – budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat.

 

 

1.Wymagania:

1) niezbędne:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane;

b) ogólna znajomość zagadnień dotyczących spraw remontowo – budowlanych;

c) prawo jazdy kat. B, własny samochód do wykorzystania do celów służbowych;

       d) znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;

       e) biegła obsługa komputera,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

2) dodatkowe:

a) znajomość przepisów dotyczących warunków sanitarnych, ppoż., bhp dla obiektów oświatowych oraz przepisów dotyczących samorządu terytorialnego;

b) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;

       c) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista;

d) udokumentowana praca w administracji samorządowej.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent ds. remontowo- budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia:

 

a) w zakresie spraw remontowo – budowlanych

 1. Określanie potrzeb remontowych szkół i przedszkoli w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych.
 2. Sporządzanie harmonogramu realizacji remontów i napraw oraz nadzorowanie ich realizacji i rozliczanie.
 3. Sprawowanie doraźnego nadzoru nad przebiegiem robót z uwzględnieniem przepisów w tym zakresie.
 4. Sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej (kosztów, zestawień materiałów i faktur) remontów i napraw.
 5. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w organizowaniu postępowań przetargowych związanych z remontami.
 6. Współpraca z dyrektorami placówek w zakresie wykonywania przeglądów stanu technicznego budynków szkolnych (2 razy do roku) i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 7. Prowadzenie ewidencji zaleceń SANEPID - u w zakresie stanu sanitarnego placówek szkolnych.

b) w zakresie transportu:

 1. Organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz uzgadnianie z dyrektorami placówek harmonogramu dowozu, tras, przystanków. Kontrola realizacji dowozu.
 2. Organizowanie opieki w czasie dowozu i odwozu dzieci.
 3. Koordynowanie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 4. Sprawdzanie rachunków za sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkół.
 5. Opisywanie faktur wystawionych przez usługodawców za dowozy uczniów do szkół.
 6. Sporządzanie sprawozdań z poniesionych kosztów w ramach dowozów uczniów za 6 i 12 miesięcy.
 7. Organizowanie postępowań przetargowych na dowóz uczniów do szkół i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 8. Przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

c) w zakresie zaopatrzenia:

 1. Udzielanie placówkom oświatowym pomocy w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i urządzenia.
 2. Zaopatrzenie obsługiwanych jednostek w opał i kontrola jego zużycia.
 3. Organizowanie postępowań przetargowych na zakup opału.
 4. Przygotowanie sprawozdań i zestawień w zakresie zużycia opału w placówkach oświatowych.
 5. Zaopatrzenie GZO w niezbędne materiały biurowe, druki i inne artykuły.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia.

4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko – referent ds. remontowo- budowlanych, transportu szkolnego i zaopatrzenia” (osobiście lub pocztą) w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Głowackiego 4, 58–100 Świdnica, pokój 300 (II piętro), w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godziny 14: 00 decyduje data wpływu.

 

5. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświaty po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem”

7.Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 922) ”.

8. Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy. O terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

 

/-/ Maria Jaworska

 

Świdnica, dnia 25 września 2017 r.

 

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica