spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  18 WrześniaImieniny obchodzą:  Irena, Józef, Ryszarda, Stefania  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŚWIDNICA NA LATA 2017-2022 PDF Drukuj E-mail
22 września 2017

foto: Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy ŚwidnicaNa całym Dolnym Śląsku zostało opracowanych i przyjętych ponad 120 Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do grona tych samorządów dołączyła Gmina Świdnica. Podczas XLVII sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica na lata 2017-2022.

Jakie są cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica?

Celem tych działań jest identyfikacja oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Ale czym tak naprawdę jest rewitalizacja?

Jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, ect. we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny wewnętrznie – poszczególne działania miedzy sobą oraz zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych.

Jakich miejscowości będzie dotyczyła rewitalizacja?

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy procesem rewitalizacji zostanie objętych osiem podobszarów tzn.:

  1. Bojanice
  2. Gogołów
  3. Lutomia Dolna
  4. Lutomia Górna
  5. Makowice
  6. Pszenno ulica: Nadbrzeżna i Wrocławska
  7. Witoszów Dolny
  8. Witoszów Górny.

Ponieważ nie można objąć procesem rewitalizacji wszystkich miejsc, w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych zjawisk dalsza delimitacja wynikała z istotnego znaczenia obszaru dla rozwoju lokalnego.

   Przyjęty dziś przed Radę Gminy Świdnica dokument w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie  istotnym narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Budżetu Państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie . Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w jego opracowanie – mówiła podczas sesji wójt gminy Teresa Mazurek.

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica