spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  23 CzerwcaImieniny obchodzą:  Albin, Bazyli, Wanda, Zenon  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Sesje Rady Gminy VII kadencji arrow XLVI SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA
XLVI SESJA RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail
06 września 2017

Rada Gminy ŚwidnicaPrzewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XLVI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA na dzień 07.09.2017 o godz. 11.00

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
2) celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;
3) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;   
4) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie);
5) udzielenia pomocy finansowej Miastu Lampertheim w Niemczech;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym;
7) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”;
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lubachów, gmina Świdnica;
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Miłochów, gmina Świdnica;
10) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica;
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Grodziszczu, stanowiącej działkę nr 286 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
12) przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Świdnica wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 314/5 położonej w obrębie Witoszów Dolny.

8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica.

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica