spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  21 MajaImieniny obchodzą:  Kryspin, Wiktor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Z OSTATNIEJ CHWILI...
PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ NUMER PESEL W CEIDG
Tylko do soboty 19 maja przedsiębiorcy mają czas na zgłoszenie nr PESEL do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Po tym terminie nastąpi automatyczne wykreślenie z CEIDG. ...
LIX SESJA RADY GMINY - ABSOLUTORYJNA
Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na LIX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 24 maja o godz. 11.00.    ...
Gmina Świdnica arrow Aktualności arrow GUS INFORMUJE
GUS INFORMUJE PDF Drukuj E-mail
09 maj 2017

Logo SISk Informatorium StatystyczneInformujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu udostępnione zostały aktualne opracowania dotyczące sytuacji społecznej oraz gospodarczej dotyczące woj. dolnośląskiego.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu dostępne są następujące opracowania:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2017 r.
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.

Wybrane informacje o podregionach i powiatach w lutym 2017 r.
Ważniejsze dane statystyczne, również o powiatach województwa dolnośląskiego. Stan na koniec lutego.

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2016 r.
Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia IV kwartał 2016 r.
Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.

Euroregion Nysa 2016 – wybrane informacje statystyczne
Prezentowane opracowanie zawiera zestaw przekrojowych informacji statystycznych o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa. Jest ono efektem współpracy statystyków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z partnerami z Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz oraz Czeskiego Urzędu Statystycznego - Przedstawicielstwo w Libercu, prowadzonej w ramach struktur roboczych Euroregionu Nysa.
Zakres prezentowanych informacji jest efektem ich dostępności w statystykach polskiej, czeskiej i niemieckiej oraz ich porównywalności pod względem metodologii badania.

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.
Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w marcu ogólny klimat koniunktury korzystnie i lepiej niż przed miesiącem, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, ale lepiej niż przed miesiącem.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Stan w grudniu
Źródłem danych były: uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:
- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;
- pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
Badania przeprowadzono w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących dane gatunki zwierząt.

Infografika - koszyk zakupów wielkanocnych 16-17 kwietnia
Interesujące porównanie przeciętnych cen detalicznych wielu wybranych artykułów żywnościowych w marcu 2017 r. w porównaniu do marca 2016 r.

Polecając uwadze Państwa powyższe opracowania mamy nadzieję, że zebrany w nich materiał będzie interesującym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium
71 3716-362, 71 3716-363, 71 3716-455

 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica