spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku. PDF Drukuj E-mail

O dofinansowanie w roku 2018 mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na obszarze nieprzewidzianym do skanalizowania w systemie zbiorczym (zgodnie z koncepcją kanalizacji Gminy Świdnica), z miejscowości: Gogołów, Krzczonów, Miłochów, Niegoszów. Wójt Gminy Świdnica zachęca mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi:

 • 90% kosztów wybudowania oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla budynku jednorodzinnego, maksymalnie 12 000,00 zł,
 • 80% kosztów wybudowania oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego, maksymalnie 35 000,00 zł ,
 • 70% kosztów wybudowania szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba),
  maksymalnie 10 000,00 zł.

Dofinansowaniu podlegają:

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
  1. na złożu biologicznym lub
  2. osadzie czynnym
 2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.
 3. Tylko te instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru.

Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a dopiero w dalszej kolejności szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Ostateczny termin złożenia wniosków mija 2 marca 2018 roku.


Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu www.gmina.swidnica.pl: Wniosek o przyznanie dotacji (PDF).

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zostanie ogłoszona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.


Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy na dofinansowanie budowy, (która stanowi podstawę wypłaty i rozliczenia środków) oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji najpóźniej przed upływem trzech miesięcy od daty podpisania umowy !!!!

Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica pokój 310, tel. 74/852 30 67 wew. 310, a także na stronie www.gmina.swidnica.pl

Zmieniony ( 13 lutego 2018 )
 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica