spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  21 LutegoImieniny obchodzą:  Eleonora, Feliks, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Terminarz Komisji
TERMINARZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail

 

TERMINARZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA

 

Komisja Budżetu i Finansów
Data Godzina / Miejsce /Temat
31.10.2016 9.00./ sala narad / 1. Analiza przeprowadzonych przetargów i wydanych zleceń na zadania remontowe i inwestycyjne w Gminie Świdnica za 9 miesięcy 2016r. Zapoznanie się z informacją na temat przyznanych dodatków mieszkaniowych i zadłużeń czynszowych za okres 9 miesięcy 2016r. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy różne
28.11.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie wysokości stawek podatku: od nieruchomości, środków transportowych,
2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie na sesję,
3. Sprawy różne
30.11.2016 10.45 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
14.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. – wydatki / Sprawy różne
16.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. / Sprawy różne / Komisja połączona p przewodniczących pozostałych komisji.
29.12.2016 9.30/ Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym spółki Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne za rok 2015. Sprawy różne.
10.01.2017 12.15 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy różne.
31.01.2017 12.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy różne.
14.02.2017 12.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Analiza finansowa opłaty za gospodarowanie odpadami od początku wdrożenia nowej ustawy „śmieciowej”. Sprawy różne.
23.03.2017 8.00 / sala narad Urzędu Gminy - opiniowanie uchwał na sesję, sprawy różne.
11.04.2017 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów zrealizowanych w 2016 r. 2. Analiza wykorzystania Funduszy Rad Sołeckich:
- plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego, - wykonanie Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa, - niewykonane przez Sołectwa zadania,
- uzyskane dotacje; 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok 4. Sprawy różne.
12.06.2017 8.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
22.06.2017 11.45 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
06.09.2017 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / 1.Opiniowanie uchwał na sesję. 2.Sprawy różne.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa
Data Godzina / Miejsce/ Temat
21.10.2016

9.00 / Komisja wyjazdowa - Zapoznanie się z realizacją inwestycji w 2016 roku w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz na inwestycje, sprawy różne

31.10.2016 11.00 / sala narad Urzędu Gminy - opiniowanie uchwał na sesję, sprawy różne
29.11.2016 10.00 / sala narad Urzędu Gminy - opiniowanie uchwał na sesję, sprawy różne
14.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. – wydatki / Sprawy różne
23.12.2016 10.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku. Sprawy różne.
25.01.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy /Opiniowanie wniosków mieszkańców gminy o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Opiniowanie projektów uchwał. Sprawy różne.
10.02.2017 10.00 / Wyjazd w teren / Opiniowanie wniosków mieszkańców.
24.03.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy - opiniowanie uchwał na sesję, sprawy różne.
10.05.2017 12.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
12.06.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy/ 1. Opiniowanie wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego zgłoszonych przez mieszkańców oraz wniosków o sprzedaż mienia – wyjazd w teren, 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję, 3 Sprawy różne.
07.09.2017 10.30 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
15.09.2017 8.00 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji w 2017 r. w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz na inwestycje. 2. Opiniowanie wniosków dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zgłaszanych przez mieszkańców gminy- wyjazd w teren.  3. Sprawy różne.
12.10.2017 10.45 / Sala narad Urzędu Gminy / 1.Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
24.10.2017 12.30 /Sala narad Urzędu Gminy / 1. Opinia w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o na lata 2014-2020.  2. Funkcjonowanie komunikacji na terenie Gminy Świdnica. Dopłaty, zabezpieczenie przewozów mieszkańców poszczególnych miejscowości.3.Sprawy różne.

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Data Godzina / Miejsce/ Temat
16.11.2016 10.00 / komisja wyjazdowa - Funkcjonowanie świetlic na terenie Gminy Świdnica- objazd wybranych świetlic- wyjazd w teren, sprawy różne.
13.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. – wydatki
23.12.2016 11.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku. Sprawy różne.
10.01.2017 12.45 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
18.01.2017

12.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Zapoznanie się z cenami za wynajem świetlic oraz hali sportowej w Witoszowie Dolnym. Zapoznanie się z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- wyjazd w teren godzina 13.00. Sprawy różne.

13.02.2017 12.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Przygotowania Gminy do założeń reformy oświatowej. Propozycje reorganizacji sieci szkolnej. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy różne.
13.03.2017 13.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Zapoznanie się z planem remontu świetlic wiejskich, boisk sportowych, placów zabaw na 2017 rok. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy różne.
21.04.2017 13.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Analiza sytuacji kadrowej i lokalowej w kontekście reformy oświatowej. Sprawy różne.
15.05.2017 12.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Objazd placów zabaw, świetlic wiejskich oraz boisk sportowych na terenie gminy- I część- wyjazd w teren.
14.06.2017 11.00 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Objazd placów zabaw, świetlic wiejskich oraz boisk sportowych na terenie gminy, 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2016, 3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017 roku, 4. Sprawy różne.
05.09.2017 11.00/Sala narad Urzędu Gminy/ 1.Zapoznanie się ze stanem przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych. 2. Wprowadzenie reformy oświaty- realizacja zadań oświatowych w szkołach. 3. Opiniowanie uchwał na sesję. 4. Sprawy różne.
06.09.2017 9.30 / Sala narad Urzędu Gminy/ 1. Opiniowanie uchwał na sesję.  2. Podsumowanie organizacji dożynek gminnych. 3.Sprawy różne.
27.09.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy /1.Zapoznanie się ze stanem przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych. 2.Wprowadzenie reformy oświaty- realizacja zadań oświatowych w szkołach. 3.Sprawy różne.
12.10.2017 11.00/Sala narad Urzędu Gminy / 1. Objazd bibliotek gminnych- wyjazd w teren. 2.Wyjazd na basen w Witoszowie Dolnym- zapoznanie się z pracami budowlanymi. 3.Sprawy różne.

 

Komisja Rewizyjna
Data Godzina /Miejsce/ Temat
15.11.2016 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica Kontrola prawidłowości rozliczania inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”. Sprawy różne.
29.12.2016 10.40 / Sala narad Urzędu Gminy / Opracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku. Sprawy różne.
07.02.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Kontrola zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie". Sprawy różne.
09.03.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Kontrola zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa mostu w Opoczce. Sprawy różne.
12.04.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Sprawy różne.
18.05.2017 9.00 / / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok celem wydania opinii do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica,
2. Sprawy różne.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Data Godzina / Miejsce/ Temat
27.10.2016 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica. Ustalenie ceny jednego kwintala żyta do podatku rolnego. Sprawy różne.
13.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. – wydatki.
23.12.2016 10.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opracowanie planu pracy na I półrocze 2017 roku. Sprawy różne.
17.01.2017 15.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Zapoznanie się ze stanem drzewostanu Gminy Świdnica oraz planami zasadzeń drzew. Omówienie spraw związanych z melioracją na terenie gminy Świdnica. Sprawy różne.
18.05.2017 8.00 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Wizytacja składowiska odpadów w Zawiszowie- wyjazd w teren. 2. Lustracja miejsc nielegalnego składowiska odpadów- wyjazd w teren.
3. Zapoznanie się z zasadami i sposobem likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (komisja z dzielnicowymi Gminy Świdnica)- wyjazd w teren. 4. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
Data Godzina / Miejsce/ Temat
02.11.2016 10.00 / sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Zapoznanie się z realizacją programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, sprawy różne.
13.12.2016 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. – wydatki
13.12.2016 11.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Spotkanie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- likwidacja Cent Profilaktyczno-Sportowych.
29.12.2016 10.30 / Sala narad Urzędu Gminy Świdnica / Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
10.02.2017 8.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
09.03.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Zapoznanie się z informacją z funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016. Zapoznanie się z sytuacją gromadzenia odpadów komunalnych w kopalni kruszyw Krzczonowie- wyjazd w teren. Omówienie zasad udzielania dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawy różne.
22.03.2017 9.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie uchwał na sesję. Sprawy różne.
20.04.2017 10.00 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie działek rolnych przeznaczonych na sprzedaż. Zapoznanie się z zakresem wykonywanych prac przez grupy robót publicznych za 2016 r. oraz propozycją prac na 2017 r. Zapoznanie się ze stanem przezimowania zbóż ozimych i rzepaku- wyjazd w teren. Sprawy różne.
18.05.2017 8.00 / Sala narad Urzędu Gminy / 1. Wizytacja składowiska odpadów w Zawiszowie- wyjazd w teren. 2. Lustracja miejsc nielegalnego składowiska odpadów- wyjazd w teren.
3. Zapoznanie się z zasadami i sposobem likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (komisja z dzielnicowymi Gminy Świdnica)- wyjazd w teren. 4. Sprawy różne.
22.06.2017 11.30 / Sala narad Urzędu Gminy / Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
12.09.2017 14.30/ Sala narad Urzędu Gminy / 1. Omówienie możliwości zwalczania barszczu Sosnowskiego- posiedzenie połączone z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 2. Podsumowanie wypoczynku letniego dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy Świdnica. 3. Sprawy różne.
19.10.2017 14.30/ Sala narad Urzędu Gminy/1. Propozycje zmian wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. 2.Stan realizacji Programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków za lata 2008-2017. 3.Sprawy różne.
24.10.2017 14.45 /Sala narad Urzędu Gminy/ 1. Podsumowanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2017 roku. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów i Uzależnień za I półrocze 2017 r.- udział przedstawicieli Komisji ds. RPiU.
26.10.2017 9.45 / Sala narad Urzędu Gminy/ Opiniowanie uchwał na sesję

 

 

Zmieniony ( 26 październik 2017 )
 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica