spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  20 WrześniaImieniny obchodzą:  Dionizy, Eustachy, Faustyna, Irena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rada Gminy arrow Terminarz Komisji
TERMINARZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA PDF Drukuj E-mail

 

BIEŻĄCY TERMINARZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA

 

Komisja Budżetu i Finansów
Data Godzina / Miejsce /Temat
05.01.2018 g.10.30/Sala narad UG/1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy. 2. Sprawy różne.
25.01.2018 g. 10.00/Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy. 2. Sprawy różne.
01.03.2018 g. 8.30/Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy. 2. Sprawy różne.
16.03.2018 g. 12.30 / Sala narad UG/Opiniowanie projektów uchwał.
21.03.2018 g.8.30/Sala narad UG/Analiza wykorzystania Funduszy Rad Sołeckich:
- plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa,
- niewykonane przez Sołectwa zadania,
- uzyskane dotacje;
2. Analiza finansowa działalności ŚGPK;
3. Sprawy różne.
23.04.2018 g. 8.30 / Sala narad UG/ 1.Zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów zrealizowanych w 2017 r. 2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy. 3. Sprawy różne.
22.05.2018 g.8.30/ Sala narad UG/1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok; 2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy;
3. Sprawy różne.
21.06.2018 g.8.30 / Sala narad UG/ 1.Analiza wykonania budżetu za 3 miesiące 2018 roku. 2. Analiza finansowa GOKSiRu za 2017 rok. 3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2018 roku. 4. Sprawy różne.
27.06.2018 g.8.30/ Sala narad UG/1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy 2. Sprawy różne
02.08.2018 g.8.30/Sala narad UG/1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy 2. Sprawy różne
22.08.2018 g.8.30/Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. / 2. Sprawy różne.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa
Data Godzina / Miejsce/ Temat
24.01.2018 g. 13.00/Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 2.Sprawy różne.
31.01.2018 g. 12.00/ Sala narad UG/ Opiniowanie wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego zgłoszonych przez mieszkańców oraz wniosków o sprzedaż mienia. 2. Sprawy różne.
14.02.2018

g. 11.00/ Sala narad UG/ Zapoznanie się z planami rzeczowymi na 2018 rok poszczególnych sołectw, przyjętymi w ramach środków funduszu sołeckiego. 2. Omówienie spraw związanych z komunikacją- funkcjonowanie spółki, wielkość dopłat. Inni przewoźnicy. 3. Sprawy różne.

26.02.2018 g. 11.00/ Sala narad UG/ Opiniowanie wniosków mieszkańców gminy o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
23.05.2018 g.12.30/ Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. / 2. Sprawy rożne.
22.06.2018 g.13.00/Sala narad UG/ 1.Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 roku.2. Opiniowanie wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego zgłaszanych przez mieszkańców oraz wniosków o sprzedaż mienia-wyjazd w teren. 3. Sprawy różne.
28.06.2018 g.10.15/Sala narad UG/1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 2.Sprawy różne.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Data Godzina / Miejsce/ Temat
24.02.2018 g. 12.00 /Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 2. Zapoznanie się z planami utworzenia Przedszkola w Bystrzycy Dolnej zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu oraz planami ich realizacji utworzenia przedszkola. 3. Sprawy różne.
28.02.2018 g.14.00/Sala narad UG/1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 2. Plany inwestycyjno-remontowe świetlic, boisk sportowych, placów zabaw.
18.04.2018 g. 10.30 / Zapoznanie się z planami realizacji masowych imprez sportowych na rok 2018 przez nowo wybrany podmiot w konkursie na realizację tych zadań, 2. Sprawy różne.
23.05.2018 g.11.30/Sala narad UG/ Opiniowanie projektów uchwał na sesję. / 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2017. / 3. Sprawy rożne.
21.06.2018 g.13.00/Sala narad UG/ Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 roku. 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 3. Sprawy różne.

 

Komisja Rewizyjna
Data Godzina /Miejsce/ Temat
26.02.2018 g. 9.00 / Sala narad UG/ Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świdnica”.
20.03.2018 g. 9.00/ Sala narad UG/Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w Bystrzycy Dolnej (drogi dojazdowe do gruntów rolnych)”
08.05.2018 g.10.00 / Sala narad UG/Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – kontrola rozdziału 90001 (wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gogołowie) oraz rozdziału 90002 ilość podpisanych umów na wywóz śmieci (złożone deklaracje) oraz kontrola i windykacja).
25.06.2018 g.9.00/ Sala narad UG/ 1. Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Wiśniowa – Miasto Świdnica wraz z przebudową zatok autobusowych”, 2. Sprawy różne.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Data Godzina / Miejsce/ Temat
15.03.2018 g.14.00/Sala narad UG/ 1. Zapoznanie się z zakresem wykonywanych prac przez grupy robót
publicznych za 2017 r. Propozycja prac na 2018 r. 2. Sprawy różne.
24.04.2018 g. 13.00/ Sala narad UG/1.Zapoznanie się ze stanem przezimowania zbóż ozimych i rzepaku- wyjazd w teren gminy. 2. Sprawy różne.
10.05.2018 g. 12.00/ Sala nrad UG/ 1.Informacja o zakresie zadań realizowanych przez KOWR.
2. Informacja o możliwości pozyskania gruntów rolnych na tworzenie i powiększenie gospodarstw rodzinnych na tereie Gminy Świdnica i gmin ościennych z zasobów KOWR.
3. Zasady przyznawania dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych i w przedszkolach. 4. Sprawy różne.
22.05.2018 g.10.00/Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję / 2. Sprawy różne.
14.06.2018 g.9.30/komisja wyjazdowa/ 1. Zapoznanie się ze stanem dróg transportu rolnego- komisja wyjazdowa, 2. Opiniowanie działek rolnych na sprzedaż – wyjazd w teren 3. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 r. 4. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
Data Godzina / Miejsce/ Temat
24.01.2018 g. 14.15 / Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektu uchwały na sesję 2. Sprawy różne.
15.03.2018 g. 14.15/ Sala narad UG/ 1. Opiniowanie projektu uchwały na sesję 2. Sprawy różne.
21.06.2018 g.10.00/Sala narad UG/1.Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 roku. 2. Wizytacja składowiska odpadów w Zawiszowie- wyjazd w teren. 3. Lustracja miejsc nielegalnego składowania odpadów- wyjazd w teren. 4. Zapoznanie się z zasadami i sposobem likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (komisja z dzielnicowymi Gminy Świdnica)- wyjazd w teren. 5. Analiza stanu gospodarki odpadami. 6. Sprawy różne.
03.08.2018 g.10.30/Sala narad UG/1. Opiniowanie projektu uchwały na sesję. 2. Sprawy różne.

 

 

Zmieniony ( 21 sierpnia 2018 )
 
spacer
(C) 2018 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica