spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  22 ListopadaImieniny obchodzą:  Cecylia, Marek  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Agencja Nieruchomości Rolnych
Ludowe Zespoły Sportowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszy Europ. i Polityki Region.
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Baza firm i instytucji INFO-NET
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o nowych zasadach zbierania i odbierania odpadów PDF Drukuj E-mail

 

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach
gminy Świdnica

na 2017 rok:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów, Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - Osiedle Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Zawiszów.

 

* * *

 

Wiadomości ogólne o nowym systemie

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy został nałożony na samorząd lokalny nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od 1 lipca 2013 roku także Gmina Świdnica przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości.


Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (Podstawa prawna – art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Od 1 maja 2015 r. została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

 

Stawki obowiązujące od
1 maja 2015 r.

od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Gospodarstwa domowe

Odpady gromadzone w sposób selektywny

Odpady niesegregowane, tzw. „zmieszane”

od 1 do 4 osób

od 5-9 osób

od 10 osób i więcej

od każdej osoby

10,00 zł

9,00 zł

8,50 zł

18 zł

 

 

Stawki obowiązujące od 1 maja 2015 r.

za każdy pojemnik

Nieruchomości niezamieszkałe

Odpady gromadzone w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Pojemnik
120 L

Pojemnik
240 L

Pojemnik
1100 L

Pojemnik
KP-7

Pojemnik
120 L

Pojemnik
240 L
Pojemnik
1100 L
Pojemnik
KP-7

11,00 zł

22,00 zł

110,00 zł

420,00 zł

18,00 zł

35,00 zł 150,00 zł 550,00 zł

 

Z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie musi ponownie składać deklaracji, jeżeli nie zaistniały jakiekolwiek zmiany.

Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie przeliczona, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, wg nowych stawek.

O nowej wysokości opłaty mieszkańcy gminy Świdnica zostaną poinformowani pisemnie.

 

 

* * *

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Świdnica na 2016 rok:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów i Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Górny, Zawiszów.

 

* * *

 

 

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Świdnica na 2015 rok:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna i Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice i Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Górny, Zawiszów.

 

* * *

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest też zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do:

  • złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 marca 2013 r.,
  • segregowania odpadów u źródła,
  • wnoszenia opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją na konto Urzędu Gminy, do 25 dnia każdego miesiąca, po 1 lipca 2013 roku,
  • wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne.

Wspólnoty mieszkaniowe, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały zobowiązane do złożenia nowej, wspólnej deklaracji i ponoszenia kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd osoby zamieszkujące we wspólnotach powinny wnosić te opłaty na rzecz swojej wspólnoty.
Zarówno sposób dokonywania, jak i opłat indywidualny numer konta w pozostałych przypadkach nie uległ zmianie.
Opłaty należy uiszczać na indywidualny dla każdego deklarującego rachunek bankowy za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze, do 25 dnia każdego miesiąca.
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Świdnica i Banku Gospodarki Żywnościowej, ul. Różana 1 w Świdnicy oraz we wszystkich innych placówkach Banku BGŻ .

Informacje szczegółowe:

  1. Deklaracja
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Selektywna zbiórka odpadów
  4. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
  5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  6. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Zmieniony ( 05 stycznia 2017 )
 
spacer
(C) 2017 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica