spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  29 WrześniaImieniny obchodzą:  Franciszek, Michalina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj E-mail


Stawki opłat uchwalone uchwałą Rady Gminy Świdnica

 

GOSPODARSTWA DOMOWE

Odpady segregowane:

 • 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 1 osoby do 4 osób.

  Niższe opłaty dla rodzin wieloosobowych segregujących odpady

  Dla rodzin wieloosobowych – składających się z więcej niż 5 osób, segregujących odpady ustalone zostały niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 5 osób do 9 osób;
 • 11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi 10 osób i więcej.

 

Odpady niesegregowane:

 • 25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY, SKLEPY, ITP.)


Odpady segregowane:

 • 18,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;

 • 35,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;

 • 176,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;

 • 670,00 zł - za każdy pojemnik KP-7.

 

Odpady niesegregowane:

 • 29,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;

 • 56,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;

 • 240,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;

 • 880,00 zł- za każdy pojemnik KP-7.

 

Dla nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 190,00 zł od każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.


Jak liczyć?

Sposób naliczania opłaty dla:

 • nieruchomości zamieszkałych - liczba mieszkańców x stawka

 • nieruchomości niezamieszkałych - ilość pojemników o określonej objętości x stawka


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania uiszcza się miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy Świdnica lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

>>> Minimalne wielkości pojemników

 

W RAMACH OPŁATY:

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą odpady komunalne:

 • segregowane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu:

  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia i metale

  • szkło bezbarwne i kolorowe

  • papier, makulatura i tektura

Do segregowania właściciel nieruchomości raz w miesiącu cztery worki 120 litrowe, to jest dwa worki żółte, jeden worek zielony oraz jeden worek niebieski.

 • mieszane (pozostałe po segregacji i niesegregowane) – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

Ponadto:

 • utrzymane zostaną istniejące pojemniki do selektywnej zbiórki „gniazda”

 • prowadzony będzie akcyjny odbiór z terenu nieruchomości wybranych odpadów, tj.: meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, itp.

 • zorganizowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można bezpłatnie dostarczyć odpady w ilości do 250 kg miesięcznie


OPŁATA NIE OBEJMUJE:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki i kontenery na odpady

 • mycia i utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym

 • sprzątania miejsc gromadzenia odpadów

 • odbierania z terenu nieruchomości odpadów remontowych i biodegradowalnych, w tym zielonych (można je samodzielnie dostarczyć do PSZOK)

 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
spacer
(C) 2020 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica