spacer
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  18 CzerwcaImieniny obchodzą:  Elżbieta, Gerwazy, Marek, Paula  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o zasadach zbierania i odbierania odpadów. PDF Drukuj E-mail

Wiadomości ogólne o nowym systemie


Sejm RP przyjął nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Tym samym obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy został nałożony na samorząd lokalny.

Stąd też z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Świdnica przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym właściciel nieruchomości, aby zabezpieczyć się przed roszczeniami firmy wywozowej, powinien wypowiedzieć zawartą z nią umowę ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
Przykładowy wzór wypowiedzenia można znaleźć na stronie internetowej (plik PDF, plik DOC)oraz w siedzibie Urzędu.

 


 

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Świdnica na 2015 rok:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna i Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice i Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Górny, Zawiszów

 

* * *

 

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Świdnica na 2014 rok:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna i Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice i Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Górny, Zawiszów.

 

 

UWAGA!

Przypominamy, żeby worki z odpadami segregowanymi wystawiać w dniu odbioru z samego rana lub wieczorem dnia poprzedniego.

 

AKTUALNOŚCI:

 

 


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny dla każdego deklarującego rachunek bankowy za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze, do 25 dnia każdego miesiąca.

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w:

 • kasie Urzędu Gminy Świdnica;
 • Banku Gospodarki Żywnościowej, ul. Różana 1 w Świdnicy oraz we wszystkich innych placówkach Banku BGŻ .


Zarówno indywidualny numer konta jak i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2013. Blankiety wpłat są dostępne w siedzibie tut. Urzędu.


Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (np. zmiana właściciela nieruchomości, nowe nieruchomości oddane do użytkowania).
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości (zmiana liczby zamieszkałych osób lub sposobu segregacji odpadów), a w przypadku firm – zmiana ilości, pojemności pojemników określonych w deklaracji, wynikająca z liczby zatrudnionych osób, lub sposobu segregacji odpadów, zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świdnica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Właściciel nieruchomości zobowiązany jest też zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do:

 • złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 marca 2013 r.,
 • segregowania odpadów u źródła,
 • wnoszenia opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją na konto Urzędu Gminy, do 25 dnia każdego miesiąca, po 1 lipca 2013 roku,
 • wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne.

Informacje szczegółowe:

 1. Deklaracja
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Selektywna zbiórka odpadów
 4. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
 5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 6. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

 
spacer
(C) 2019 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica